30-11-2015 09:33

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про аграрні розписки
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 50, ст.695)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом

№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712}

Цей Закон регулює відносини, що виникають під час оформлення, видачі, обігу, виконання аграрних розписок, визначає порядок їх реєстрації та спрямований на створення правових, економічних, організаційних умов функціонування цих документів.