Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  11 Червня 2012 08:52

                  Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації

                  Адреса: м. Чернігів, 14000, проспект Миру, 19

                  Телефон: (0462) 65-17-64, 67-46-38

                  Електронна адреса: ssd_post@cg.gov.ua

                  Адреса веб-сайту Служби: http://ssd.cg.gov.ua/

                  Режим роботи Служби: з 8-00 до 17-00

                  з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

                  Вихідні дні - субота та неділя.

                  Структура Служби:

                  - сектор фінансового забезпечення;

                  - відділ соціального захисту та профілактичної роботи;

                  - відділ захисту прав дитини та розвитку сімейних форм виховання.

                  Начальник Служби: Зеленько Людмила Федорівна

                  Телефон: (0462) 66-94-65

                  Електронна адреса: ssd_post@cg.gov.ua

                   

                  Телефонний довідник працівників Cлужби у справах дітей
                  Чернігівської обласної державної адміністрації

                   

                  Положення про Cлужбу у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації

                   

                  Основні завдання Служби:

                   

                  - розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

                  - координація зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;

                  - забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;

                  - здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності;

                  - ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

                  - ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

                  - надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей.

                   

                  Служба, відповідно до покладених на неї завдань:

                   

                  - організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

                  - надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

                  - сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

                  - здійснює контроль і координацію діяльності районних, міських, районних у місті служб у справах дітей, надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;

                  - подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

                  - забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

                  - здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах  Державної пенітенціарної служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

                  - разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

                  - надає організаційну і методичну допомогу центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі  містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

                  - організовує і проводить разом з іншими  структурними підрозділами обласної державної адміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

                  - проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

                  - організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

                  - забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                  - надає адміністративні послуги;

                  - здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

                  - аналізує стан та тенденції з питань соціального захисту дітей у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

                  - бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;

                  - розробляє і подає на розгляд обласній державній адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, розвиток сімейних форм виховання а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

                  - забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

                  - бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

                  - розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

                  - бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                  - бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

                  - бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

                  - готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

                  - забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                  - готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

                  - розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

                  - опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

                  - забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є;

                  - постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

                  - контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

                  - здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

                  - забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

                  - організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

                  - забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                  - бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                  - забезпечує захист персональних даних;

                  - здійснює інші функції відповідно до покладених на неї завдань згідно з чинним  законодавством.

                   

                  Структурні підрозділи Служби

                   

                  Перелік служб у справах дітей районних державних адміністрацій
                  та міських виконавчих комітетів Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук

                   

                  Район Начальник Служби Контактний телефон
                  Бахмацький Соломська Світлана Михайлівна (04635) 3-47-22
                  Бобровицький Шаманська Ірина Іванівна (04632) 2-51-21
                  Борзнянський Сідун Тетяна Володимирівна (04653) 2-14-32
                  Варвинський Гиленко Людмила Ростиславівна (04636) 2-12-52, 2-13-64
                  Городнянський Росомаха Роман Володимирович (04645) 2 -74-99
                  Ічнянський Левченко Вікторія Віталіївна (04633) 2-18-86, 2-14-45
                  Козелецький Пономаренко Світлана Петрівна (04646) 2-12-01
                  Коропський Іващенко Людмила Іванівна (04656) 2-12-94
                  Корюківський Одерій Олена Арсентіївна (04657) 2-14-27
                  Куликівський Клунко Людмила Іванівна (04643) 2-14-27
                  Менський Песоцька Тамара Анатоліївна (04644) 3-11-95
                  Ніжинський Жадько Олег Володимирович (04631) 2-53-80
                  Новгород-Сіверський Беденок Олена Віталіївна (04658) 2-31-64
                  Носівський Романець Олена Миколаївна (04642) 2-15-94
                  Прилуцький Терентій Лариса Миколаївна (04637) 5-04-17, 5-30-93
                  Ріпкинський Савенко Валентина Олександрівна (04641) 2-13-37
                  Семенівський Верхулевська Надія Василівна (04659) 9-13-93
                  Сновський Лихошерст Світлана Петрівна (04654) 2-19-72
                  Сосницький Кнуренко Віта Анатоліївна (04655) 2-13-14
                  Срібнянський Соловей Світлана Іванівна (04639) 2-15-42
                  Талалаївський Сердюк Людмила Вікторівна (04634) 2-15-47
                  Чернігівський Усик Анатолій Сергійович (0462) 95-33-35
                  місто Ніжин Рацин Наталія Борисівна (04631) 2-36-21
                  місто Новгород-Сіверський   (04658) 2-39-75
                  місто Прилуки Кулій Людмила Григорівна (04637) 3-72-33
                  місто Чернігів (Деснянська районна рада) Науменко Катерина Петрівна (0462) 97-14-42
                  місто Чернігів (Новозаводська районна рада) Назаренко Юрій Анатолійович (0462) 77-49-59

                   

                  Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

                   

                  Назва закладу Адреса, е-mail Директор Телефон На яку кількість вихованців розрахований заклад (стаціонарного перебування)
                  Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 14013, м. Чернігів, вул. Толстого, 110а,  chernigivpriut@meta.ua Писанка Анатолій Григорович (0462) 64-51-06, (0462) 64-53-90 50
                  Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 16600, м. Ніжин, вул. Гончарна, 19а, nopdn@ukr.net Слюсаренко Мариета Ігорівна (04698) 3-14-30 40
                  Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, с. Хмільниця Чернігівського району 15510, Чернігівський район, с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2, csprd_2006@ukr.net Коливошко Ірина Петрівна (0462) 68-76-66 50

                  Назад

                  Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                  Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                  Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                  Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua