Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  11 Червня 2012 08:53

                  Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
                  Чернігівської обласної державної адміністрації

                  Адреса: 14013, м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70

                  Телефон-факс: (0462) 67-82-74

                  Електронна адреса: dcz_post@cg.gov.ua

                  Адреса веб-сайту Департаменту:  dcz.cg.gov.ua

                  Режим роботи Департаменту: з 8-00 до 17-00

                  з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

                  Вихідні дні - субота та неділя.

                  Департамент складається з таких структурних підрозділів:

                  - управління планування цивільного захисту та оборонної роботи;

                  - управління організації цивільного захисту, інформації та зв’язку.

                  Директор Департаменту: Болдирев Сергій Михайлович

                  Телефон: (0462) 67-62-34

                  Електронна адреса: dcz_post@cg.gov.ua

                   

                  Телефонний довідник працівників Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
                  Чернігівської обласної державної адміністрації

                   

                  Положення про Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
                  Чернігівської обласної державної адміністрації

                   

                   

                  Основні завдання Департаменту:

                   

                  - забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території Чернігівської області;

                  - виконання задач у здійсненні повноважень у галузі оборонної роботи органів виконавчої влади.

                   

                  Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

                   

                  - організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

                  - забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                  - надає адміністративні послуги у сфері цивільного захисту;

                  - здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                  - організовує виконання завдань територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту;

                  - вносить пропозиції щодо включення до проекту обласного бюджету  витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

                  - забезпечує ефективне і цільове використання коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

                  - розробляє та забезпечує реалізацію регіональних програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;

                  - розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;

                  - бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                  - бере участь у підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів голові обласної державної адміністрації для їх розгляду на Колегії обласної державної адміністрації або сесії обласної ради;

                  - підтримує у постійній готовності територіальну систему централізованого оповіщення, здійснює її модернізацію та забезпечує функціонування;

                  - забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

                  - організовує проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

                  - готовить пропозиції щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подає їх центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

                  - готовить пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

                  - організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; забезпечує відповідно до чинного законодавства утримання складів з матеріально-технічними ресурсами регіонального матеріального резерву;

                  - організовує заходи щодо накопичення і підтримання у готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення;

                  - взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;

                  - інформує населення про стан природно-техногенної безпеки та заходи, що здійснюються на території області з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                  - бере участь в організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

                  - бере участь в організації навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, а також підготовці населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

                  - організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

                  - визначає  потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

                  - планує та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

                  - готує пропозиції щодо прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

                  - організовує облік захисних споруд цивільного захисту;

                  - здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

                  - організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту,  з фонду таких споруд;

                  - забезпечує підтримання в стані готовності до застосування заміського пункту управління Чернігівської обласної державної адміністрації в мирний час та організовує його роботу в особливий період;

                  - контролює в межах повноважень місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу у сфері цивільного захисту;

                  - координує діяльність структурних підрозділів районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, що виконують завдання цивільного захисту;

                  - організовує роботу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечує їх функціонування;

                  - бере участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, районуванні територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загроз природного характеру;

                  - бере участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координує діяльність  аварійно-рятувальних служб та формувань, а також спеціалізованих служб цивільного захисту;

                  - бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, у тому числі заходів, спрямованих на збереження сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

                  - організовує та бере участь у проведенні перевірок готовності органів управління та сил ланок територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

                  - бере участь у здійсненні антитерористичних заходів;

                  - організовує роботу щодо профілактики невиробничого травматизму;

                  - готує та вносить на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі їх виникнення;

                  - скеровує діяльність Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби;

                  - забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

                  - забезпечує сприяння розташованим на території регіону підрозділам Збройних Сил України та інших військових формувань у виконанні покладених на них завдань;

                  - організує взаємодію і сприяє вирішенню питань надання шефської допомоги військовим формуванням, утвореним відповідно до чинного законодавства України, добровольцям;

                  - з метою забезпечення безпеки громадян узгоджує плани проведення на території регіону військових навчань та інших заходів, пов'язаних з участю і присутністю великої кількості людей;

                  - вживає заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони в  межах повноважень;

                  - інформує громадськість про свою діяльність щодо вирішення завдань, пов'язаних з національною безпекою і обороною;

                  - сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу та мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області;

                  - вживає заходів до створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон;

                  - організовує взаємодію та здійснює координацію дій обласної державної адміністрації з громадськими організаціями, формуваннями, які займаються питаннями цивільного захисту та оборонної роботи;

                  - забезпечує здійснення заходів із запобігання і протидії корупції;

                  - готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

                  - розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

                  - опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної і  місцевих рад;

                  - здійснює повноваження, делеговані обласною радою;

                  - забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки, організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

                  - забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                  - бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                  - забезпечує захист персональних даних;

                  - забезпечує та координує роботу Центру допомоги учасникам антитерористичної операції спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації;

                  - виконує інші функції відповідно до покладених на Департамент завдань.

                   

                  Відділи (фахівці) з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського і Прилук

                  Основні завдання відділів (фахівців) з питань цивільного захисту: забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території району (міста); організація роботи районної (міської) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання; утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту; здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту; розроблення місцевих програм у сфері цивільного захисту; створення і накопичення місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

                  Район (місто) Фахівці з питань цивільного захисту Контактний телефон
                  код робочий (факс)
                  Бахмацький Лелюх Олександр Васильович 235 3-31-33 3-11-38
                  Бобровицький Ковшун Олександр Степанович 232 2-32-33 2-51-21
                  Борзнянський Динник Євген Григорович 253 2-12-82 2-15-03
                  Варвинський Лопачук Євгеній Іванович 236 2-12-52 2-12-52
                  Городнянський Любченко Сергій Іванович 245 2-75-08 2-12-52
                  Ічнянський Сахаров Валерій Володимирович 233 2-52-50 2-15-03
                  Козелецький Коломієць Сергій Миколайович 246 4-20-05 4-24-68
                  Коропський Ковальчук Микола Васильович 256 2-14-56 2-11-83
                  Корюківський Саченко Віктор Володимирович 257 2-11-77 2-15-58
                  Куликівський Клочок Олег Володимирович 243 2-43-38 2-17-48
                  Менський Леп‛явко  Сергій Михайлович 244 2-24-55 2-14-45
                  Ніжинський Стрільбицький Ігор Петрович 231 2-01-29 5-24-40
                  Н.- Сіверський Жеребок Володимир Миколайович 258 2-12-13 2-13-30
                  Носівський Оксимець Віталій Анатолійович 242 2-19-68 2-15-85
                  Прилуцький Зінець Оксана Анатоліївна 237 5-03-68 3-11-49
                  Ріпкинський Кравець Віктор Олексійович 241 2-13-01 2-17-86
                  Семенівський Крот Віктор Іванович 259 2-17-45 2-13-36
                  Сосницький Рублевський Юрій Анатолійович 255 2-75-60 2-14-47
                  Срібнянський вакансія 239 2-15-42 2-15-42
                  Талалаївський Гужва Юрій Вікторович 234 2-15-47 2-15-47
                  Чернігівський Мезенцева Раїса Геннадіївна   676-606 676-602
                  Щорський Ананченко Галина Миколаївна 254 2-15-96 2-11-64
                  місто Ніжин Чернишов Геннадій Георгійович
                  Чуйко Микола Андрійович
                  231 2-05-94 7-19-11
                  місто Новгород- Сіверський Нехом’яж Михайло Васильович 258 2-11-86 2-11-57
                  місто Прилуки Бакунов Володимир Олексійович 237 3-42-30 3-20-15
                  місто Чернігів Годун Григорій Володимирович
                  Ольчедаєвський Олег Іванович
                    676-053
                  629-480
                  629-472
                   

                   

                  Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області

                   

                  Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області

                   

                  Назін
                  Олександр Ілліч

                   

                  (0462) 77-42-37

                   

                  м. Чернігів,
                  вул. Гетьмана Полуботка, 70

                   

                  Режим роботи з 8.00 до 17.00 з перервою на обід з 13.00 до 14.00.

                  Вихідні дні - субота та неділя.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області у 2016 році

                  *****

                  Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2015 році

                  *****

                  Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2014 році

                  *****

                  Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2013 році

                  *****

                  Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2012 році

                  *****

                  Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2011 році

                  *****

                   

                   

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у 2017 році

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у грудні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у листопаді 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у січні-листопаді 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у січні-жовтні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у жовтні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у вересні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у січні-вересні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у серпні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у січні-серпні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у липні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у січні-липні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у червні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у січні-червні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у травні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у січні-травні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у квітні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у січні-квітні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у січні-березні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у березні 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  протягом лютого 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  у січні-лютому 2017 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій за січень 2017 року

                   

                  *****

                   

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  протягом 2016 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  протягом 2015 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  протягом 2014 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                  протягом 2013 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і подій, які мали місце на території області протягом 2012 року

                  *****

                  Аналіз надзвичайних ситуацій і подій, які мали місце на території області протягом 2011 року

                  *****

                   

                  Назад

                  Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                  Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                  Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                  Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua