Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  


                 11 Червня 2012 08:53

                 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
                 Чернігівської обласної державної адміністрації

                 Адреса: 14013, м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70

                 Телефон-факс: (0462) 67-82-74

                 Електронна адреса: dcz_post@cg.gov.ua

                 Адреса веб-сайту Департаменту:  dcz.cg.gov.ua

                 Режим роботи Департаменту: з 8-00 до 17-00

                 з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

                 Вихідні дні - субота та неділя.

                 Департамент складається з таких структурних підрозділів:

                 - управління планування цивільного захисту та оборонної роботи;

                 - управління організації цивільного захисту, інформації та зв’язку.

                 Директор Департаменту: Болдирев Сергій Михайлович

                 Телефон: (0462) 67-62-34

                 Електронна адреса: dcz_post@cg.gov.ua

                  

                 Телефонний довідник працівників Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
                 Чернігівської обласної державної адміністрації

                  

                 Положення про Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
                 Чернігівської обласної державної адміністрації

                  

                 Основні завдання Департаменту:

                  

                 - забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території Чернігівської області;

                 - виконання задач у здійсненні повноважень у галузі оборонної роботи органів виконавчої влади.

                  

                 Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

                  

                 - організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

                 - забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                 - надає адміністративні послуги у сфері цивільного захисту;

                 - здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                 - організовує виконання завдань територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту;

                 - вносить пропозиції щодо включення до проекту обласного бюджету  витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

                 - забезпечує ефективне і цільове використання коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

                 - розробляє та забезпечує реалізацію регіональних програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;

                 - розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;

                 - бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                 - бере участь у підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів голові обласної державної адміністрації для їх розгляду на Колегії обласної державної адміністрації або сесії обласної ради;

                 - підтримує у постійній готовності територіальну систему централізованого оповіщення, здійснює її модернізацію та забезпечує функціонування;

                 - забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

                 - організовує проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

                 - готовить пропозиції щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подає їх центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

                 - готовить пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

                 - організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; забезпечує відповідно до чинного законодавства утримання складів з матеріально-технічними ресурсами регіонального матеріального резерву;

                 - організовує заходи щодо накопичення і підтримання у готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення;

                 - взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;

                 - інформує населення про стан природно-техногенної безпеки та заходи, що здійснюються на території області з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                 - бере участь в організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

                 - бере участь в організації навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, а також підготовці населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

                 - організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

                 - визначає  потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

                 - планує та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

                 - готує пропозиції щодо прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

                 - організовує облік захисних споруд цивільного захисту;

                 - здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

                 - організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту,  з фонду таких споруд;

                 - забезпечує підтримання в стані готовності до застосування заміського пункту управління Чернігівської обласної державної адміністрації в мирний час та організовує його роботу в особливий період;

                 - контролює в межах повноважень місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу у сфері цивільного захисту;

                 - координує діяльність структурних підрозділів районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, що виконують завдання цивільного захисту;

                 - організовує роботу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечує їх функціонування;

                 - бере участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, районуванні територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загроз природного характеру;

                 - бере участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координує діяльність  аварійно-рятувальних служб та формувань, а також спеціалізованих служб цивільного захисту;

                 - бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, у тому числі заходів, спрямованих на збереження сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

                 - організовує та бере участь у проведенні перевірок готовності органів управління та сил ланок територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

                 - бере участь у здійсненні антитерористичних заходів;

                 - організовує роботу щодо профілактики невиробничого травматизму;

                 - готує та вносить на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі їх виникнення;

                 - скеровує діяльність Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби;

                 - забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

                 - забезпечує сприяння розташованим на території регіону підрозділам Збройних Сил України та інших військових формувань у виконанні покладених на них завдань;

                 - організує взаємодію і сприяє вирішенню питань надання шефської допомоги військовим формуванням, утвореним відповідно до чинного законодавства України, добровольцям;

                 - з метою забезпечення безпеки громадян узгоджує плани проведення на території регіону військових навчань та інших заходів, пов'язаних з участю і присутністю великої кількості людей;

                 - вживає заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони в  межах повноважень;

                 - інформує громадськість про свою діяльність щодо вирішення завдань, пов'язаних з національною безпекою і обороною;

                 - сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу та мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області;

                 - вживає заходів до створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон;

                 - організовує взаємодію та здійснює координацію дій обласної державної адміністрації з громадськими організаціями, формуваннями, які займаються питаннями цивільного захисту та оборонної роботи;

                 - забезпечує здійснення заходів із запобігання і протидії корупції;

                 - готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

                 - розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

                 - опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної і  місцевих рад;

                 - здійснює повноваження, делеговані обласною радою;

                 - забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки, організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

                 - забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                 - бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                 - забезпечує захист персональних даних;

                 - забезпечує та координує роботу Центру допомоги учасникам антитерористичної операції спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації;

                 - виконує інші функції відповідно до покладених на Департамент завдань.

                  

                 Відділи (фахівці) з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського і Прилук

                 Основні завдання відділів (фахівців) з питань цивільного захисту: забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території району (міста); організація роботи районної (міської) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання; утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту; здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту; розроблення місцевих програм у сфері цивільного захисту; створення і накопичення місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

                  

                 Список осіб, відповідальних за забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та здійснення повноважень у галузі оборонної роботи

                  

                 Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області

                  

                 Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області

                  

                 Назін
                 Олександр Ілліч

                  

                 (0462) 77-42-37

                  

                 м. Чернігів,
                 вул. Гетьмана Полуботка, 70

                  

                 Режим роботи з 8.00 до 17.00 з перервою на обід з 13.00 до 14.00.

                 Вихідні дні - субота та неділя.

                  

                  

                  

                  

                 Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області за 2018 рік

                 *****

                 Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області за 2017 рік

                 *****

                 Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області у 2016 році

                 *****

                 Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2015 році

                 *****

                 Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2014 році

                 *****

                 Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2013 році

                 *****

                 Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2012 році

                 *****

                 Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2011 році

                 *****

                  

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у лютому 2019 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у січні 2019 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у 2018 році

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у грудні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 у січні- листопаді 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 у листопаді 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 у січні-жовтні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у жовтні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 у січні-вересні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у вересні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 у січні-серпні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у серпні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у січні-липні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у липні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 у січні- червні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій,
                 які мали місце на території області у червні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 у січні- травні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у травні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 у січні-квітні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у квітні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце  на території області
                 у січні- березні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце  на території області у березні 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце  на території області
                 у січні-лютому 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце  на території області у лютому 2018 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце  на території області у січні 2018 року

                 *****

                  

                  

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у 2017 році

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 протягом 2016 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 протягом 2015 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 протягом 2014 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                 протягом 2013 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і подій, які мали місце на території області протягом 2012 року

                 *****

                 Аналіз надзвичайних ситуацій і подій, які мали місце на території області протягом 2011 року

                 *****

                  

                 Назад

                 Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                 Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                 Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                 Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua