Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    


                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   04 Лютого 2013 11:05

                   Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

                   Адреса: проспект Миру, 43, м.Чернігів, 14000

                   Телефон: (0462) 67-59-74

                   Електронна пошта:  dfin_post@cg.gov.ua

                   Адреса веб-сайту Департаменту: http://dfin.cg.gov.ua/

                   Режим роботи Департаменту: з 8-00 до 17-00

                   Перерва на обід з 13-00 до 14-00.

                   Вихідні дні - субота та неділя

                   Директор Департаменту: Дудко Валерій Володимирович

                    

                   Телефонний довідник працівників Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

                    

                   Положення про Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

                    

                   Основні завдання:

                   - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області;

                   - складання та експертиза проекту обласного бюджету, прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; інших нормативно-правових актів, пов’язаних з бюджетною системою, і подання їх на розгляд обласної державної адміністрації;

                   - підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території області;

                   - розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

                   - здійснення загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів на території області, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

                   - здійснення експертизи нормативно-правових актів, пов’язаних з бюджетною системою, які готуються іншими учасниками бюджетного процесу.

                   Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

                   1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

                   2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                   3) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку області та вживає заходів до усунення недоліків;

                   4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області;

                   5) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

                   6) бере участь у:

                   - підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

                   - погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                   - розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

                   - підготовці балансу фінансових ресурсів місцевих бюджетів, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

                   - розробленні проектів розпоряджень обласної державної адміністрації;

                   7) аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;

                   8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                   9) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

                   10) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

                   11) проводить під час складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз та експертизу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

                   12) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласній державній адміністрації;

                   13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

                   14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

                   15) організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад  матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву обласної державної адміністрацій;

                   16) перевіряє розрахунки міжбюджетних трансфертів і видає висновок щодо їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;

                   17) перевіряє рішення районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;

                   18) складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

                   19) затверджує паспорти бюджетних програм;

                   20) проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення;

                   21) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;

                   22) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій;

                   23) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету;

                   24) організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства, іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

                   25) зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету області , та подає їх у встановлені строки Мінфіну;

                   26) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

                   27) готує і подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету;

                   28) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного  бюджету;

                   29) за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків; 

                   30) аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Казначейства;

                    31) інформує керівництво обласної держадміністрації про стан виконання обласного  бюджету за кожний звітний період і подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання обласного  бюджету;

                   32) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

                   33) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки області, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

                   34) організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

                   35) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;

                   36) вивчає разом з установами Національного банку питання грошового обігу в області, а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;

                   37) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

                   38) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;

                   39) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

                   40) бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих держадміністрацій та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

                   41) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

                   42) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

                   43) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

                   - зупинення операцій з бюджетними коштами;

                   - призупинення бюджетних асигнувань;

                   - зменшення бюджетних асигнувань;

                   - повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

                   - безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

                   44) аналізує діяльність фінансових управлінь області і готує пропозиції щодо її вдосконалення;

                   45) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

                   46) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

                   47) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

                   48) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

                   49) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

                   50) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

                   51) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                   52) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                   53) забезпечує захист персональних даних;

                   54) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;

                   55) здійснює інші передбачені законом повноваження.

                    

                   Фінансові управління райдержадміністрацій та міськрад

                    

                    


                   Наказ Департаменту фінансів "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

                   Назад

                   Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                   Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                   Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua