back

23-05-2016 15:00

Закон України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 №5018

The Law of Ukraine on Industrial Parks

Постанова Кабінету Міністрів від 16.01.2013 №216 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків»

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.04.2013 № 386 «Про затвердження форми Типового договору про створення та функціонування індустріального парку»

Порядок створення індустріальних парків та отримання державної підтримки

Мережа індустріальних парків в Україні

 

Порядок створення та реєстрації індустріальних парків в Україні, особливості вкладання в них інвестицій визначені в Законі України «Про індустріальні парки»

 

Індустріальний (промисловий) парк  – це визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.

Індустріальні парки створюються на земельних ділянках площею не менше 15 гектарів і не більше 700 гектарів

Вигоди для учасників індустріальних парків – мінімізація витрат матеріальних, фінансових, трудових і часових ресурсів, необхідних для започаткування господарської діяльності, можливість отримання послуг, пов'язаних із забезпеченням господарської діяльності, від керуючої компанії

При ввезенні на митну територію України від оподаткування митом звільняються:

 

Вивільнені кошти використовуються відповідними суб’єктами для:

  • облаштування індустріальних парків, у тому числі з використанням новітніх, енергозберігаючих технологій;
  • запровадження новітніх технологій, пов’язаних з господарською діяльністю у межах індустріальних парків;
  • збільшення випуску продукції та зменшення витрат за видами господарської діяльності, передбаченими цим Законом, у межах індустріальних парків;
  • здійснення науково-дослідної діяльності у межах індустріальних парків;
  • повернення кредитів та оплати інших запозичень, використаних на облаштування індустріальних парків та здійснення у їх межах господарської діяльності, а також для сплати відсотків за такими кредитами та запозиченнями.
  • На всі об'єкти та суб'єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони поширюється система державних  гарантій захисту  інвестицій,  передбачена  законодавством  України.

 

Останні новини

Анонси
 

 

 

Погода