back

Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Адреса: м.Чернігів, 14000, вул. Єлецька, 11.

Телефони-факс: (0462) 67-71-04

Електронна адреса: [email protected]

Адреса офіційного веб-сайту: http://ukb.cg.gov.ua/

Режим роботи: з 9-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30)

Вихідні дні: субота та неділя.

Начальник управління: Слєсаренко Ярослав Володимирович 

Телефон: (0462) 67-77-86

Електронна адреса: [email protected]

Телефонний довідник працівників
Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

Положення про Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Основні завдання Управління:

- забезпечення державної політики у галузі будівництва, розвитку соціальної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території області;

- розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства;

- виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень;

- організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд;

- сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

- координація на території області діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови, участь у розробці відповідних містобудівних програм, іншої містобудівної документації.

 

Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону України, інших актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) виконує функції замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення та будівництва, ремонту, експлуатації та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд на них;

3) здійснює фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд згідно до законодавства;

4) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою) та будівництва, ремонту, експлуатації та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд на них;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких воно є;

6) координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій області у сфері розробки та реалізації проектів комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та будівництва, ремонту, експлуатації та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд на них;

7) бере участь у формуванні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

8) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

9) бере участь у розробленні проекту регіональної стратегії розвитку Чернігівської області;

10) надає, в межах повноважень, адміністративні послуги;

11) забезпечує аналіз ефективності управління підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери його управління;

12) співпрацює з підприємствами, об’єднаннями та асоціаціями з питань реалізації інвестиційних програм на території області та здійснює технічний нагляд за будівництвом;

13) бере участь у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном, спрямованих на впровадження нових технологій, обладнання, матеріалів;

14) готує та подає зведені квартальні звіти про стан закупівель;

15) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;

16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

17) вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту обласного бюджету;

18) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

19) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

20) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, впровадження екологічно безпечних технологій;

21) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд та будівництва, ремонту, експлуатації, утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд на них;

22) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

23) бере участь у розробці на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації поточних перспективних програм капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

24) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і вишукувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

25) здійснює передачу в установлені терміни проектним або вишукувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

26) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, в випадках, передбачених чинним законодавством, її погоджує, затверджує та передає цю документацію будівельним організаціям;

27) організовує та проводить тендери, розміщує замовлення на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд, відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів з цих питань;

28) розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;

29) забезпечує реєстрацію в органах державного архітектурно-будівельного контролю декларацій про початок виконання (підготовчих) будівельних робіт, декларацій про готовність об’єктів до експлуатації та отримує дозволи на виконання будівельних робіт, сертифікати відповідності закінчених будівництвом об’єктів;

30) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

31) забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника;

32) здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;

33) передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

34) передає підрядній організації в погоджені нею терміни відповідні документи про дозвіл або інші документи щодо:

- виконання будівельних робіт;

- відведення земельної ділянки під будівництво;

- проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередач та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

- проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;

- користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

- вирубування лісу і пересадження дерев;

- перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередач, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

- забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;

35) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

36) забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

37) передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

38) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

39) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані об'єкти, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;

40) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

41) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

42) надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам;

43) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики у сфері придбання житла пільговим категоріям населення;

44) організовує будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд, відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об’єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами;

45) забезпечує належне маршрутне орієнтування користувачів автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

46) забезпечує стале функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та штучних споруд;

47) організовує озеленення смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

48) здійснює ведення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;

49) здійснює контроль за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснення заходів щодо їх ліквідації;

50) забезпечує фінансування та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд;

51) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

52) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

53) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

54) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;

55) організовує роботу по навчанню і підвищенню кваліфікації своїх працівників;

56) забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

57) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

58) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

59) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

60) інформує населення регіону про стан виконання визначених законом повноважень;

61) забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

62) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

63) організовує у межах повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

64) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

65) забезпечує у межах повноважень захист персональних даних;

66) здійснює інші надані законом повноваження.

Останні новини

Анонси

 

 

 

Погода