back

12-05-2011 10:18

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (Закон ухвалений Верховною Радою України 13.01.2011, опублікований у газеті "Голос України" 09.02.2011, набув чинності 09.05.2011)

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 21.10.2019 № 592 "Про подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Чернігівська обласна державна адміністрація" (зареєстровано в Головному територіальному управління юстиції у Чернігівській області 11 листопада 2019 р. за № 34/1394) затверджено форму запиту на інформацію та порядок складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Чернігівська обласна державна адміністрація.

Особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в Чернігівській обласній державній адміністрації, визначено Шерстюк Ж.В., заступника голови обласної державної адміністрації, згідно із розпорядженням голови обласної державної адміністрації  від 17.06.2021 № 744.  

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в обласній державній адміністрації покладено на загальний відділ апарату облдержадміністрації, безпосередньо - на сектор забезпечення доступу до публічної інформації.

 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.06.2019 № 345 "Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 03 липня 2019 р. за №38/1298)

 

 

Останні новини

Анонси
 

 

 

Погода