back

30-06-2011 10:11МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ


Н А К А З

16.05.2011 N 45

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2011 р.
за N 651/19389

Про затвердження Порядку розроблення проектної документації
на будівництво об`єктів

На виконання частини першої статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок розроблення проектної документації на будівництво об`єктів, що додається.

2. Заступнику Міністра Ісаєнку Д.В.:

2.1. Подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.Перший заступник Міністра
  Ю.Є.Хіврич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
16.05.2011 N 45

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2011 р.
за N 651/19389

ПОРЯДОК
розроблення проектної документації на будівництво об`єктів

1. Цей Порядок визначає процедуру розроблення проектної документації об`єктів будівництва.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

будівництво - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація та капітальний ремонт об`єктів будівництва;

замовник, містобудівна документація, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, проектна документація - у значенні, наведеному в Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 );

об`єкт будівництва - будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об`єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

проектні роботи - роботи, пов`язані зі здійсненням інженерних вишукувань та створенням проектної документації для об`єктів будівництва;

проектувальник - юридична особа або фізична особа - підприємець, який має ліцензію на відповідний вид діяльності згідно із законодавством або кваліфікаційний сертифікат архітектора.

3. Замовник, який подав до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у його власності або користуванні, повинен одержати вихідні дані для проектування об`єкта будівництва. За дорученням замовника отримання вихідних даних може бути забезпечено проектувальником.

Вибір проектувальника для розроблення проектної документації об`єктів будівництва, що здійснюється за державні кошти, проводиться відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).

4. До складу вихідних даних на проектування належать:

містобудівні умови та обмеження;

завдання на проектування, що визначають обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об`єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складаються з урахуванням містобудівних умов та обмежень, технічних умов. До завдання на проектування додаються технічні умови. Завдання на проектування складається замовником або за його дорученням проектувальником.

5. Вартість проектних робіт обчислюється за нормативами з ціноутворення, встановленими ДБН Д.1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України" ( v0285241-00, v0007509-02 ).

6. Укладення та виконання договорів на виконання проектних робіт здійснюються в порядку, встановленому Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року N 668 ( 668-2005-п ).

7. Проектувальник і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об`єкта будівництва та категорію його складності (архітектурної та технічної), на підставі яких встановлюють кількість стадій проектування.

Клас наслідків (відповідальності) та категорія складності об`єкта будівництва визначаються згідно з державними будівельними нормами і стандартами та відповідно до законодавства.

8. Замовник і проектувальник визначають в умовах договору виконавця авторського нагляду, який здійснює авторський нагляд відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм.

9. Проектна документація на будівництво об`єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних та дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення, та затверджується замовником.

10. Склад та зміст проектної документації об`єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації.

11. Оформлення проектної документації має відповідати державним стандартам щодо проектної документації для будівництва.Начальник Управління ціноутворення,
експертизи та контролю вартості у будівництві Мінрегіонбуду

  П.І.Губень


Останні новини

Анонси
 

 

 

Погода